ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Анимационната игра "Рали Заимов" завърши с три презентации на нашия патрон - ген. Владимир Заимов

Днес ( 7.12.2023 год.) в училище се проведе " Рали Заимов " - анимационна игра, свързана с нашия патрон - ген. Владимир Заимов, организирана от 11б клас с ръководители г- жа Магдалина Андонова и г- жа Мария Богданова.
Играта обединяваше различни видове анимация: спортно - развлекателна, социална, трудово- творческа с познавателна насоченост.
Участие взеха ученици от различни класове. Участниците бяха разпределени в три отбора, които обикаляха училището, за да намерят отговори на различни въпроси, свързани с ген. Владимир Заимов. Отговорите носеха на техни съотборници, които имаха нелеката задача да направят презентация с тях. Всички отбори се справиха отлично със задачата и получиха заслужени награди.

Благодарим на участниците и обещаваме още много анимационни забавления!

 Презентациите на отборите може да видите по-долу в "прикачени документи".

 

Мария Богданова