ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Благотворителна кампания "Вместо цвете, дари надежда на Адриан"

Уважаеми родители, скъпи ученици!

Ръководството и учителите на Професионална гимназия "Ген. Владимир Заимов" искаме да изкажем своята благодарност към Вас, за проявената съпричастност и подадената ръка на едно малко детенце!
Всички ние се включихме в благотворителната кампания " Вместо цвете, дари надежда на Адриан".
Сумата, която се събра е 4 863,45 лв. или 2 464,06 евро.
На 02.10.2023 г. тя беше внесена по сметката на майката Рени Миткова Митева.
В трудни моменти, подадената ръка е като лъч светлина.
Ръка, която дава, не обеднява!
Благодарим Ви!


Бъдете здрави!