ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

График на дейностите по приемането на учениците

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

 от 05.07.2022г. до 07.07.2022 г.


Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 12.07.2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

 от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 г.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022г.

 Записване на приетите ученицина трети етап на класиране

 от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  до 03.08.2022 г.