ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Групата по интереси "Тийнейджърът - гражданин на света" проведе представителна изява по повод Световния ден на човешките права

Във връзка със Световния дeн на човешките права, в ПГ „Ген. Вл. Заимов“ – Сопот се проведе представителна изява на групата за извънкласна дейност по интереси
„Тийнейджърът – гражданин на света“ под ръководството на Дочка Станева.

Учениците подготвиха и раздадоха брошура и свитък на председателите на класове,
за запознаване в „Час на класа“.

 

 

 

 

 

 

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г.
Тя е преведена на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света.
„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. " Това гласи член първи от , Всеобщата декларация за защита правата на човека" Самият основен закон на Република България, Конституцията, прогласява, че основните права на гражданите са неотменими (чл.57). Те са фундаментални и еднакви за всички хора, като не могат да бъдат отнети, не могат да бъдат отказани или прехвърлени на някого другиго.