ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Инж. Константин Колев проведе демонстрационен урок по 3D принтиране

Устройство, настройки, изработка на триизмерни детайли със специализирани програми и отпечатване на 3D принтер, това да мала част от дейностите, които инж. Колев разясни  по време на демонстрационния урок в СТЕМ -центъра на ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот.

Целта бе учениците да добият представа за това, как работи принтера, как се използва, с какви материали и програми работи и къде намират приложение принтираните детайли.
В рамките на часа, пред погледа на учениците бе проектиран и принтиран ключодържател с овална форма и надписан с номера на учебен кабинет 1212.

Това е първи демонстрационен урок, на чийто следващ етап, учениците ще имат възможност сами да изработят и принтират тримерен модел, със смислено приложение, избирайки материал, цвят и размер.