ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

На 28.09.2023 год. в гр. София се проведе заключителната конференция na проект Pro Tourism по програма Еразъм+

 

На 28.09.2023 год. В гр. София се проведе заключителната конференция na проект Pro Tourism по програма Еразъм+.
Официални лица на събитието бяха:
Ирена Георгиева, зам.-министър на Министерство на туризма, Ваня Тивидошева, директор Дирекция „Професионално образование и обучение”, Министерство на образованието и науката, Весела Караянева, главен експерт в Дирекция “Професионално образование и обучение”, МОН и Мариянка Живкова, зам.-председател на Национална агенция за професионално образование и обучение - НАПОО.
От българска страна проектът се ръководи от издателство Клет България с подкрепата на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, на която член е ПГ „ Ген. Владимир Заимов“. В Хърватска и Сърбия дейностите се изпълняваха от местните дружества на германския образователен лидер Klett, а в Словения партньор беше училище по туризъм от град Целе.
Съвременният подход към туристите, висококачественото обслужване и подобряването на нивото на владеене на английски език бяха сред целите на трансграничния проект.
За подкрепа на туристическия сектор са създадени педагогически учебни материали материали, които подкрепят учениците за реалната работна среда. Всички материали са дигитализирани чрез иновативната платформа iZZI, разработена от Клет България.
След двугодишна екипна работа, част от който екип е г-жа Мария Богданова – учител в ПГ „ Ген. Владимир Заимов“, вече е факт дигиталното помагало по чужд език по професията ( английски език) в сферата на туризма.Помагалото е достъпно на страницата на издателство Клет ( напълно безплатно).