ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Първа самостоятелна фотоизложба на Лъчезар Ангелов

ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот, представя:
ЛЪЧЕЗАР АНГЕЛОВ
/ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ФОТОИЗЛОЖБА/

Защо точно три?
Символика или просто число?
Снимките, представени в изложбата са направени с най- стария похват за снимане, а именно правилото на третините.
Всеки кадър е разделен на 9 равни части от по 3 успоредни, вертикални и хоризонтални линии.
Важните за композицията елементи се разполагат по протежението на точно тези линии или в точките, където се пресичат.
При този похват, цялата композиция става по- динамична и ефектна.
Изображението е енергично и драматично.
Първото стъпало на високата и стръмна стълбица на Фотографията (изкуството да твориш със светлина) е прескочено!