ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

ПГ “Ген. Вл. Заимов” отново с награда от национален конкурс

В национален конкурс на тема „Сигурността, за която мечтая!" на фондация „Общество и сигурност“ - гр. София ,
който се проведе през месец май, взеха участие Анна-Мария Петрова, Иванина Умурска, Надежда Георгиева,
Симона Нейкова от 8 д клас, Рая Стойчева и Виктория Каламова от 9 д клас, специалност „Рекламна графика“ ,
Алейна Коджаюмер 9 б клас специалност "Туризъм" с ръководител Мария Коклева.
Рисунката на Надежда Георгиева беше отличена с трето място от получени над 80 творби от цялата страна по темата.