ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

ПГ "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот спечели проект за изграждане на спортна площадка

Представеният от училището проект за изграждане на спортна площадка от съвременен тип е одобрен и класиран първи сред всичките 12 професионални гимназии (от общо над 400). 

ПГ "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот е сред 78-те училища (от над 2500 общо), подготвили проект и одобрени за изпълнението му по Модул 1 на Националната програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.