ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

ПРОЕКТ "МОЯТА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА - ОБОГАТЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ МИ ОПИТ" по програма ЕРАЗЪМ +

След приключването на мобилността за учениците от специалностите „ Системно програмиране“ и „ Приложно програмиране“ в Германия дойде ред и за класирането на учениците от специалности „ Организация на туризма и свободното време“ и „ Кетъринг“, които ще проведат мобилност през месеците юни и юли 2023 год. на о. Тенерифе, Испания.
На 11.05.2023 год. се проведе писменият изпит по испански език, а на 12.05.2023 год. – устният. Комисия класира 15 ученици от 10 и 11 клас. Те ще проведат мобилност в рамките на три седмици на реални работни места в сферата на туризма.


На 18.05.2023 год. се проведе информационна среща с учениците и техните родители. Директорът на ПГ „ Ген. Владимир Заимов“ – г-н Георги Генов поздрави класираните ученици и техните родители за положените усилия и мотивацията им в подготовката за участието им в проекта. Г- жа Мария Богданова ( координатор на проекта и придружаващо лице на групата) запозна участниците в срещата с условията на пътуване, пребиваване и работа на острова. Тя представи и другия учител, който ще пътува с групата – г-жа Пламена Ненкова – учител по професионална подготовка.
Предстои участниците да проведат културна подготовка и да попълнят анкети относно нагласата им и подготвеността им за участие в мобилността.
Да им пожелаем безпроблемно пътуване, ползотворна работа и много положителни емоции!!!