ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Ученици от ПГ „Ген. Владимир Заимов“ - гр. Сопот участваха в симулиран съдебен процес в Районен съд - Карлово

На 12.05.2023г. от 10.30 часа в Районен съд - гр.Карлово се проведе Ден на отворените врати, в който взеха участие ученици и преподаватели от ПГ „Ген. Владимир Заимов“ - гр. Сопот.
Събитието се организира по образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се реализира съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.
Органите на съдебната власт ежегодно участват в информационната кампания „ Ден на отворените врати“, която се провежда под наслов „ Открито за съдебната власт“, като тази година темата на инициативата в Районен съд – гр.Карлово е „ Разпознаване на лица и предмети като способ на доказване - симулирано провеждане на процесуално следствено действие“.
С изключителен професионализъм, търпение и отзивчивост в подготовката на инициативата от страна на Районен съд - гр. Карлово участва съдия Дарина Попова и екип в състав:
- Бонка Бонева Чонова - системен администратор;
-          Гергана Бабикова - съдебен секретар;
-          Цветана Чакърова - съдебен секретар.
В симулирания съдебен процес взеха участие 10 ученици от XI A, XБ и X A клас. Проявиха отговорност и ентусиазъм към поставената задача да влезнат в нетипични за тях роли.


Гости на събитието от страна на Районен съд - гр. Карлово бяха:
- Гюрай Мурадов- адм. ръководител, Председател на РС - Карлово;
- Владимир Иванов - районен съдия;
- Анна  Георгиева - районен съдия;
- Анна Донкова-Кутрова – районен съдия
- Мария Кабадиева – административен секретар,
а от ПГ „Ген. Владимир Заимов“ - г-н Георги Генов – директор на училището, преподаватели и ученици от XI A, IX Д, IX А, IX Е, XI Е, VIII Д клас.