ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Урок по родолюбие с Искрен Красимиров

Един различен урок по родолюбие проведе Искрен Красимиров в ПГ,,Ген.Владимир Заимов", с който тбелязва  300 години от написването на История славянобългарска.