ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот
Основно меню

Уважаеми родители и ученици! - От 06.12.2021г. (понеделник) се възстановява присъственият образователен процес в ПГ „Ген.Владимир Заимов“ за паралелките с изразено съгласие за провеждане на тестване на учениците от 50% от учениците/ родителите, както след

Уважаеми родители и ученици!

- От 06.12.2021г. (понеделник) се възстановява присъственият образователен процес в ПГ „Ген.Владимир Заимов“ за паралелките с изразено съгласие за провеждане на тестване на учениците от 50% от учениците/ родителите, както следва:

VIIIБ, VIIIГ, VIIIД, VIIIЕ, IXА, IXБ, IXВ, IXД, IXЕ, XА , XВ , XД, XЕ, XIБ, XIД, XIIБ и XIIД

• Присъсътвеното обучение е само тези ученици от горепосочените паралелки с изразено съгласие и за тези с валиден документ за ваксинация, преболедуване или наличие на антитела.
• Останалите ученици от горепосочените паралелки се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата GOOGLE CLASSROOM.

- Учениците от паралелки, както следва:
VIIIА, VIIIВ, IXГ, XБ, XГ, XIА, XIВ, XIГ, XIIА,XIIВ и XIIГ продължават обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата GOOGLE CLASSROOM.

Забележка: Тестването с бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, ще се извършва веднъж седмично, в първия присъствен ден за учениците.

- График за провеждане на учебните часове, както следва:

В понеделник (деня за тестване)

1. 8.30ч. - 9.10ч.
2. 9.20ч. - 10.00ч.
3. 10.10ч. -10.50ч.
4. 11.10ч.- 11.50ч.
5. 12.00ч.- 12.40ч.
6. 12.50ч.- 13.30ч.
7. 13.35ч.- 14.10ч.

За всички останали дни от седмицата: вторник, сряда,четвъртък и петък

1. 8.00ч. -8.40ч.
2. 8.55ч. -9.35ч.
3. 9.50ч. -10.30ч.
4. 10.55ч.-11.35ч.
5. 11.50ч.- 12.25ч.
6. 12.40ч.- 13.15ч.
7. 13.30ч.- 14.05ч.

 

ПГ „Ген.Владимир Заимов“, гр. Сопот