ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот
Основно меню

Уважаеми родители и ученици! Във връзка с данните на РЗИ Пловдив за повишена ...

Уважаеми родители и ученици!

Във връзка с данните на РЗИ Пловдив за повишена заболяемост в община Сопот в дните: 29.11.2021 год. – 528 на 100 000 и 30.11.2021 год. – 506 на 100 000 население Ви съобщаваме за ВРЕМЕННО ОТЛАГАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ за учениците от Xв, Xг, Xд, Xе, XIа, XIб, XIв, XIг, XIд, XIIа, XIIб, XIIв, XIIг и XIIд

Учениците от всички паралелки продължават обучението от разстояние в електронна среда до второ нареждане.
Уважаеми родители,
Ситуацията по отношение на пандемията е доста динамична и се надяваме на разбиране от ваша страна, за което Ви благодарим!
За всички нас здравето и безопасността на учениците ни са на първо място!
ПГ „Ген.Владимир Заимов“, гр.Сопот