ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Важно! Само за новоприетите ученици и техните родители!

 

Провеждане на родителска среща на 13.09.2023г. от 17.15 часа в училище!