ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

За поредна учебна година ПГ "Ген. Владимир Заимов" печели финансиране по програма Еразъм+ на ЕС

За поредна учебна година ПГ“ Ген. Владимир Заимов“ печели финансиране по програма Еразъм+ на ЕС ключова дейност 1- Образователна мобилност за граждани.

Дейностите по проект „ Моята европейска практика – обогатяване на професионалния ми опит“ започнаха на 1.09.2022 год. Беше проведена информационна кампания за запознаване с условията за кандидатстване. На 27.10.2022 год. се проведе изпит по английски език и на база резултатите от изпита и подадените документи бяха одобрени една група от 17 ученици от специалностите „ Системно програмиране“ и „ Приложно програмиране“, които ще се подготвят за практика в Шкойдиц, Германия, и една група от 17 ученици от специалностите „ Организация на туризма и свободното време“ и „ Кетъринг“, които ще се подготвят за практика на о. Тенерифе, Испания.

                                                

На 15.11.2022 год. беше проведена информационна среща с одобрените за предварителна подготовка ученици и техните родители. Директорът на гимназията г-н Георги Генов поздрави присъстващите и пожела успех в подготовката. Координаторът на проекта г-жа Мария Богданова запозна присъстващите с предстоящите дейности и условията за участие в проекта. Учениците ще изучават съответно немски език и испански език, след което ще се явят на изпит и след това ще бъдат определени участниците в мобилността ( две групи по 15 ученици ). Практиката е в продължение на три седмици, през които учениците ще работят на реални работни места.

Пожелаваме успех на всички!!!