ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Заповед за реда и условията за получаване на стипендии