ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот
Основно меню

Прием 2021-2022г.

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов” е училище с 52-годишна история и традиции в областта на професионалното образование. Разполага с богата материално–техническа база: модерен учебен ресторант, компютърни зали, лаборатории и учебни кабинети със съвременно оборудване, библиотека-любимо място за учениците. Предстои изграждането на STEM център „Докосвам бъдещето“. Училището разполага с общежитие и стол, а за пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт.

При нас работят учители, отдадени на професията и на младите хора. Тук  учениците имат възможност не само да получат качествена общообразователна и професионална подготовка, но и да се включват в различни занимания по интереси, да развиват талантите си, да спортуват, да работят в екип с учителите при реализиране на проекти, в извънкласни и извънучилищни дейности.  Участието ни в проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ задълбочава създадените през годините партньорските отношения с фирмите от района. А работата ни по проекти по СП “Еразъм +“ осигурява на учениците възможност за стаж в страни като Англия, Германия, Португалия.

Всичко това прави ПГ „Ген. Владимир Заимов“ желана територия за младите хора.

ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА „ЗАИМОВЦИ” ВИ ОЧАКВА!

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС! 

ГРАФИК 

на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/ 2022 година 

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.