ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Прием 2022-2023 г.

 

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов” е училище с 53-годишна история и традиции в областта на професионалното образование. Разполага с богата материално–техническа база: модерен учебен ресторант, компютърни зали, лаборатории и учебни кабинети със съвременно оборудване, библиотека-любимо място за учениците. Изграден е STEM център „Докосвам бъдещето“. Училището разполага с общежитие и стол, а за пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт.


Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов“ е училище, в което работят учители, отдадени на професията и на младите хора. При нас учениците имат възможност не само да получат качествена общообразователна и професионална подготовка, но и да се включват в различни занимания по интереси, да развиват талантите си, да спортуват, да работят в екип с учителите при реализиране на проекти, в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието ни в проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ задълбочава създадените през годините партньорските отношения с фирмите от района. А работата ни по проекти по СП “Еразъм +“ осигурява на учениците възможност за стаж в страни като Англия, Германия, Португалия, Испания.
Всичко това прави ПГ „Ген. Владимир Заимов“ желана територия за младите хора.

 

 

ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА „ЗАИМОВЦИ” ВИ ОЧАКВА!!!

 

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС! 

ГРАФИК 

 

на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/ 2023 година 

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране