ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Национални програми

9. НП „Иновации в действие“  
Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“
Модул 1.1 "Междуиновативни училища"

13. НП „Без свободен час“
Модул "Без свободен час в училище"

 

20. НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

 

21. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“
Модул 1 "Изкуства"
Модул 2 "Спорт"

 ПН "Изграждане на училищна STEM среда"

 

 


АРХИВ на НП в което училището е участвало:

Национална програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“