ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Специалности

Специалностите, включени Прием 2024/2025, може да намерите в раздел "ПРИЕМ"

Специалности по които вече се обучават учениците:
1. Системно програмиране
2. Организация на туризма и свободното време
3. Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия  
4. Кетъринг
5. Мехатроника
6. Рекламна графика
7.Компютърна техника и технологии
8. Електронна търговия

Специалности по които в момента се обучават ученици, но не са включени в ПРИЕМ 2024/2025

9. Икономист Информатик
10. Производство на кулинарни изделия и напитки
11. Приложно програмиране
12 Производство на хляб и хлебни изделия
13. Измервателна и организационна техника