ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Електронна търговия

Професия: 482040 Организатор Интернет приложения

Специалност: 4820401 Електронна търговия

Дневна форма на обучение.

С разширено изучаване на английски език.

  • Това е професия на бъдещето, която развива комплексни качества, свързани с дигиталните компетентности и икономическите дисциплини. Тук учениците имат възможност за  усвояване на знания, свързани с управлението и създаването на уебсайт, основни програмни езици, бази от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения, икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг; администриране на електронни магазини. Натрупаните умения и компетентности през целия курс на обучение са основа за добрата им  бъдеща реализация.