ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Електронна търговия

  • Професия: 482040 Организатор Интернет приложения
  • Специалност: 4820401 Електронна търговия
  • С разширено изучаване на английски език

Това е една професия на бъдещето, която развива комплексни качества свързани с дигиталните компетентности и икономическите дисциплини. Тук учениците имат възможност за усвояване на знания, свързани с управлението и създаването на WEB сайт, основни програмни езици, бази от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения, икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг; администриране на електронни магазини.