ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Икономическа информатика

По специалността не се приемат нови ученици за учебната 2024-2025 година!


Икономическа информатика

Икономист - информатик

Срок на обучение: 5 години

С разширено изучаване на Английски език


Професията, съчетаваща в себе си новото, актуалното и високо професионалното в областта на икономиката и IT сектора.Професията, обучението по която включва всички съвременни методи: Дискусии;

Решаване на казуси;
Тренинги;
Симулативни сесии;
Учебни фирми;
Производствени екскурзии.

Всичко това развива личностните качества, комуникативността, лидерството и по този начин съдейства за ефективната реализация.
През цялото обучение, повече от 40 %  от професионалната подготовка е практическа.Учениците придобиват умения по предметите:
„Компютърно счетоводство“;
„Финанси“;
„Интернет и електронна търговия“;
„Програмиране и алгоритмични езици“;
„Компютърни електронни системи“

.Целта на обучението е учениците да могат да:Изготвят бъдещата визия на компанията;Разработват проекти, които съчетават целите на компанията с наличните ресурси;Разработват и използват софтуер, пригоден за нуждите на конкретната компания;
Използват специални  програмни за компютърно счетоводство;
Създават и използват web приложения за маркетинговата стратегия на компанията;

След успешно завършване, учениците ще могат да работят в IT компании, търговски фирми, в държавния и частния бизнес, във финансово застрахователни компании, както и успешно да управляват собствен бизнес. ПГ „Ген. Вл. Заимов“ гарантира за успешното обучение и реализация на учениците си.ПГ „Ген.Вл.Заимов“ винаги води, подкрепя и създава успешни личности и професионалисти.

ПГ“Ген. Вл.Заимов“ е правилният избор, който можем да направим за децата си.