ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Икономическа информатика

  • Професия: 482010 Икономист - информатик
  • Специалност: 4820101 Икономическа информатика
  • Дневна форма на обучение.
  • С разширено изучаване на английски език.

    Специалност, съчетаваща в себе си новото, актуалното и високо професионалното в областта на икономиката и IT сектора. Изучаваните предмети като Компютърно счетоводство, Финанси, Програмиране на алгоритмични езици, Интернет и електронна търговия, развиват у учениците, комуникативност, лидерство, умения за работа в екип, все качества на успели хора. След успешно си завършване, избралите тази професия ще могат да работят в IT компании, търговски фирми, в държавния и частния бизнес, във финансово застрахователни компании, както и успешно да управляват собствен бизнес.