ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Кетъринг

  • Професия: 811060 Ресторантьор

    Специалност: 8110603 Кетъринг

    Дневна форма на обучение.

    Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

    • Актуална, модерна, желана и перспективна специалност. Тя дава възможност на учениците да  придобият знания, умения и компетентности, свързани с необятния свят на кулинарията, с цялостната подготовка и реализиране на различни тържества, коктейли, вечери и други мероприятия, така че да се превърнат в запомнящо се събитие. Успешно завършилите специалността могат да се реализират като специалисти във фирмите, занимаващи се с кетърингови услуги, ресторанти, вериги заведения за обществено хранене, да започнат собствен бизнес.