ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Компютърна техника и технологии

  • Професия: 523050 Техник на компютърни системи

    Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии

    Дневна форма на обучение.

    С разширено изучаване на английски език.

    • Една от предпочитаните за изучаване в ПГ „Ген.Владимир Заимов” професии. Тук учениците ще се  научат да правят пълна и точна диагностика на компютър. Ще сглобяват, ремонтират и отстраняват дефекти с лекота. Ще инсталират софтуер, ще работят със специализирани и приложни софтуерни системи, ще асемблират и тестват компютърна система. Завършвайки тази специалност, ще могат да се реализират във всички области на производството, търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и другаде, където се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии.