ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Мехатроника

  • Професия: 521140 Мехатроника
  • Специалност: 5211401 Мехатроника
  • Дневна форма на обучение.
  • С разширено изучаване на английски език

Това е широкопрофилна специалност, в която учениците ще изучават интелигентните системи на XXI век, ще придобият знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване.