ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Мехатроника

  • Професия: 521140 Мехатроника

    Специалност: 5211401 Мехатроника

    Дневна форма на обучение.

    С разширено изучаване на английски език.

    • Това е широкопрофилна специалност, в която учениците ще изучават  интелигентните системи на XXI век, ще  придобият знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване, където учениците могат успешно да намерят реализация.