ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Организация на туризма и свободното време

  • Професия: 812010 Организатор на туриситческа агентска дейност

    Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време

    С разширено изучаване на английски език.  

    • Обучението по тази специалност дава възможност за  придобиване на  необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристическа агентска дейност, екскурзоводско обслужване, анимация, управление и мениджмънт на хотели и  заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес. Това  обучение предлага на младите хора една добра основа за бъдеща успешна кариера в туристическата индустрия като една от  динамично развиващите се индустрии не само у нас, но и по света.