ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Приложно програмиране

  • Професия: 481030 Приложен програмист
  • Специалност: 4810301 Приложно програмиране
  • С разширено изучаване на английски език

Тук учениците ще имат възможност да придобият комплекс от знания, умения и компетентности свързани с проектирането, създаването, тестването и поддържането на разработените приложения; администрирането и обслужването на информационни системи, WEB сайтове и бази от данни. Компетентности, отговарящи на съвременните очаквания на IT сферата.