ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

  • Професия: 541010 Техник - технолог в хранително – вкусовата промишленост

    Специалност: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски  изделия 

    Дневна форма на обучение.

    Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

    • Усвояването на тази специалност изисква желание, старание, креативност и търпение. Тук учениците ще се научават да създават, да експериментират и да усъвършенстват магията, наречена „хляб“ и стават виртуози в изкуството, наречено „сладкарство“. Ще имат възможност да развиват творческия си потенциал, да научат всички малки и големи тънкости на избраната от тях професия. Да усвоят знания и умения, необходими за успешната им реализация в сферата на хранително - вкусовата промишленост. Да започнат собствен бизнес.