ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

  • Професия: 541010 Техник-технолог в хранително – вкусовата промишленост
  • Специалност: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
  • Дневна форма на обучение.
  • Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

    Усвояването на тази специалност изисква желание, старание, креативност и търпение. Тук учениците ще се научават да създават, да експериментират и да усъвършенстват магията, наречена „хляб“ и стават виртуози в изкуството, наречено „сладкарство“. Ще имат възможност да развиват творческия си потенциал, да научат всички малки и големи тънкости на избраната от тях професия. Да усвоят знания и умения, необходими за успешната им реализация в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Да започнат собствен бизнес.