ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Производство на хляб и хлебни изделия

  • Професия: 541030 Хлебар-сладкар
  • Специалност: 541030 Производство на хляб и хлебни изделия
  • Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Усвояването на основните правила на професията „ Хлебар-сладкар” изисква много желание, старание и търпение. Правенето на хляб и хлебни изделия е едно от най- старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят хлебни изделия в богато разнообразие, да бъдат вкусни, хранителни и полезни за организма. Учениците, избрали да се обучават по тази професия, ще имат възможност да усвоят всички знания, умения и компетентности необходими за практикуването ѝ.