ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Рекламна графика

  • Професия: 214010 Дизайнер

    Специалност: 2140112 Рекламна графика

    Дневна форма на обучение.

    С разширено изучаване на английски език.

    • Тук ще намерят място ученици, избрали да бъдат част от иновацията и стремежа към успех. Въображение, творчество и безброй компютърни умения – това са малка част от способностите, които ще се обогатят и доразвият. Тук учениците ще усвояват основни принципи на изграждане на цялостен рекламен продукт. Ще създават стратегия на рекламата, ще проектират, ще избират материали за техническото изпълнение. Всичко, което трябва, за да се създаде рекламно пано, витрина, щанд, изложба, както и създаването на рекламно лого, постер, дипляна, билборд, сувенир и всякакви други рекламни материали, вече няма да е тайна за тях. Всичко това ще им гарантира успешна бъдеща реализация.