ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Рекламна графика

НОВА ЗА УЧИЛИЩЕТО!!!!

  • Професия: 214010 Дизайнер
  • Специалност: 2140112 Рекламна графика
  • С разширено изучаване на английски език

През 2021/2022 учебна година тази специалност на бъдещето става една от професиите, по които ПГ”Ген.Вл.Заимов”, гр.Сопот ще обучава своите ученици, избрали да бъдат част от иновацията и стремежа към успех. Въображение, творчество и безброй компютърни умения – това са малка част от способностите, които ще се обогатят и доразвият. Тук учениците ще усвояват основни принципи на изграждане на цялостен рекламен продукт. Ще създават стратегия на рекламата, ще проектират, ще избират материали за техническото изпълнение. Всичко, което трябва, за да се създаде рекламно пано, витрина, щанд, изложба, както и създаването на рекламно лого, постер, дипляна, билборд, сувенир и всякакви други рекламни материали вече няма да е тайна за тях.