ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Системно програмиране

  • Професия: 481020 Системен програмист
  • Специалност: 4810201 Системно програмиране
  • Дневна форма на обучение.
  • С разширено изучаване на английски език.„

    Тук е мястото за тези ученици, които искат да изучават разработването на софтуер и WEB дизайн; да се занимават с обектно ориентирано програмиране; с технология на програмирането; да създават програмни продукти като използват различни езици за програмиране; да се занимават с компютърна графика и дизайн, да се развиват в сферата на информационните технологии. Компетентности, отговарящи на съвременните очаквания на IT сферата, даващи възможност за успешна бъдеща реализация.