ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Системно програмиране

  • Професия: 481020 Системен програмист

    Специалност: 4810201 Системно програмиране

    Дневна форма на обучение.

    С разширено изучаване на английски език.

    • Тук е мястото за тези ученици, които искат да изучават разработването  на софтуер и уебдизайн; да се занимават с обектно ориентирано програмиране; с технология на програмирането; да създават програмни продукти като използват различни езици за програмиране; да се занимават с компютърна графика и дизайн, да се развиват в сферата на информационните технологии. Придобиват компетентности, отговарящи  на съвременните очаквания на IT сферата и даващи възможност за успешна бъдеща реализация.