ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Ръководен екип

инж. Катя Адърска - Даскова

Директор на Професионална Гимназия "Генерал Владимир Заимов" гр. Сопот