ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

За учениците

Общообразователна подготовка Издателства на учебници за VIII клас за учебната 2021/2022 г. 

 

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК

ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ХИМИЯ
И ООС

БИОЛОГИЯ И ЗО

ГЕОГРАФИЯ И
ИКОНОМИКА

ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

ФИЗИКА

VIII А

Просвета

Архимед

Legacy A1&A2

Просвета

Педагог 6

Педагог 6

Педагог 6

Булвест 2000

Домино

Булвест 2000

VIII Б

Просвета

Архимед

Legacy A1&A2

Просвета

Педагог 6

Педагог 6

Педагог 6

Булвест 2000

Домино

Булвест 2000

VIII В

Просвета

Архимед

Legacy A1

Просвета

Педагог 6

Педагог 6

Педагог 6

Булвест 2000

Домино

Булвест 2000

VIII Г

Просвета

Архимед

Legacy A1&A2

Просвета

Педагог 6

Педагог 6

Педагог 6

Булвест 2000

Домино

Булвест 2000

VIII Д

Просвета

Архимед

Legacy A1&A2

Просвета

Педагог 6

Педагог 6

Педагог 6

Булвест 2000

Домино

Булвест 2000

VIII Е

Просвета

Архимед

Legacy A1&A2

Просвета

Педагог 6

Педагог 6

Педагог 6

Булвест 2000

Домино

Булвест 2000