ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Училилщни учебни планове

за учебната 2023 - 2024 г.

Прикачени документи

Училищен учебен план за 8 а клас
Училищен учебен план за 8 б клас
Училищен учебен план за 8 в-1 клас
Училищен учебен план за 8 в-2 клас
Училищен учебен план за 8 г клас
Училищен учебен план за 8 д клас
Училищен учебен план за 8 е-1 клас
Училищен учебен план за 8 е-2 клас
Училищен учебен план за 8 а клас
Училищен учебен план за 8 б клас
Училищен учебен план за 8 в-1 клас
Училищен учебен план за 8 в-2 клас
Училищен учебен план за 8 г клас
Училищен учебен план за 8 д клас
Училищен учебен план за 8 е-1 клас
Училищен учебен план за 8 е-2 клас
Училищен учебен план за 9 а клас
Училищен учебен план за 9 б клас
Училищен учебен план за 9 в-1 клас
Училищен учебен план за 9 в-2 клас
Училищен учебен план за 9 г клас
Училищен учебен план за 9 д-1 клас
Училищен учебен план за 9 д-2 клас
Училищен учебен план за 9 е-1 клас
Училищен учебен план за 9 е-2 клас
Училищен учебен план за 10 а клас
Училищен учебен план за 10 б клас
Училищен учебен план за 10 в-1 клас
Училищен учебен план за 10 в-2 клас
Училищен учебен план за 10 г клас
Училищен учебен план за 10 д-1 клас
Училищен учебен план за 10 д-2 клас
Училищен учебен план за 10 е-1 клас
Училищен учебен план за 10 е-2 клас
Училищен учебен план за 11-а клас
Училищен учебен план за 11-б клас
Училищен учебен план за 11 в-1 клас
Училищен учебен план за 11 в-2 клас
Училищен учебен план за 11 г клас
Училищен учебен план за 11 д клас
Училищен учебен план за 11 е-1 клас
Училищен учебен план за 11 е-2 клас
Училищен учебен план за 12 а клас
Училищен учебен план за 12 б клас
Училищен учебен план за 12 в-1 клас
Училищен учебен план за 12 в-2 клас
Училищен учебен план за 12 г клас
Училищен учебен план за 12 д клас
Училищен учебен план за 12 е-1 клас
Училищен учебен план за 12 е-2 клас
Всички учебни планове за изтегляне във формат RAR