ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

За нас

Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” е училище, обърнато към предизвикателствата на XXI век, което успява да обособи собствено място в историята на българското образование.

В 50-годишната си история учебното заведение непрекъснато преоткрива онези измерения на образователния процес, които дават на възпитаниците едновременно елитно модерно обучение и радост от всекидневния допир с истинската наука.

Училището ни върви напред и води нашите деца и младежи все по-близо до идеала на европейските ценности, утвърждава постоянството на труда, радостта на творчеството, смелостта на откривателството: 7 нови компютърни кабинета, модерни езикови центрове, wifi връзка, интернет и факс, богат библиотечен фонд, отлично обзавеждане. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност се развива в спечелване и реализиране на проекти като „ТЕАТЪР, МУЗИКА И ЖУРНАЛИСТИКА В УЧИЛИЩЕ”, във функционирането на девет клуба с различна насоченост, две Учебно – тренировъчните фирми, изпълняващи основната цел: Да се направи нашето училище привлекателно за своите ученици.

В гимназията са създадени отлични условия за обучение на учениците. Те изучават три от основните европейски езици - английски, немски и руски. Учителите по чужди езици са най-висококвалифицираните в региона. Учениците постигат високо ниво на владеене, освен по основния и по втори чужд език. Това увеличава шансовете им за оптимална реализация. Отлично е представянето на учениците на конкурсни изпити за ВУЗ - по български език и литература, история, география, математика , физика, химия и др.

Училището има големи успехи и в професионалната сфера. Отличия постигнахме и в състезанията: : по „Икономика”, „Най-добър млад програмист”, “Най-добър млад готвач, сервитьор, сладкар и барман”, „Булпек 2008”и др.

Днес е чест да носиш името „Заимовец”. Съхранено от времето, то е мостът към бъдещето, по който поколение след поколение минава. Всеки завършващ випуск има своята уникалност. Училището ни върви напред и води нашите деца и младежи все по-близо до идеала на европейските ценности, утвърждава постоянството на труда, радостта на творчеството, смелостта на откривателството.

Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” е училище, обърнато към предизвикателствата на XXI век, което успява да обособи собствено място в историята на българското образование.

В 50-годишната си история учебното заведение непрекъснато преоткрива онези измерения на образователния процес, които дават на възпитаниците едновременно елитно модерно обучение и радост от всекидневния допир с истинската наука.

Отлично е представянето на учениците на конкурсни изпити за ВУЗ - по български език и литература, история, география, математика , физика, химия и др.

Днес е чест да носиш името „Заимовец”. Съхранено от времето, то е мостът към бъдещето, по който поколение след поколение минава.