ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Прием

Уважаеми родители на кандидат гимназисти, скъпи седмокласници!!!

Да изберете правилното учебно заведение за децата си е важна и отговорна стъпка. Ако искате те  да бъдат „в крак с тенденциите и търсенето“ на пазара на труда, да учат иновативни специалности, да развиват своя потенциал и възможности, то изборът на гимназия се оказва един от важните избори в живота на децата ви и на вас като родители!

Живеем във  време на дигитална революция и силен бум на съвременни технологии. Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с  ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учи в бързопроменящата се технологична и дигитализираща се работна среда в допълнение към знания, свързани с природните науки, технически, математически и ИТ компетентности. Има потребност от добре подготвени, знаещи и можещи специалисти в сферата на хранително-вкусовата промишленост и туризмът. 

 

ПРИЕМ 2022 - 2023 г. 

Професии и специалности: 


Професия: 481020 Системен програмист
Специалност: 4810201 Системно програмиране

 

Професия: 523050 Техник на компютърни системи
Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии

 

Професия: 482040 Организатор Интернет приложения
Специалност: 4820401 Електронна търговия

 

Професия: 214010 Дизайнер
Специалност: 2140112 Рекламна графика

 

Професия: 521140 Мехатроника
Специалност: 5211401 Мехатроника

 

Професия: 482010 Икономист - информатик
Специалност: 4820101 Икономическа информатика

 

Професия: 812010 Организатор на туриситческа агентска дейност
Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време

 

Професия: 811060 Ресторантьор
Специалност: 8110603 Кетъринг

 

Професия: 541010 Техник-технолог в хранително – вкусовата промишленост
Специалност: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия