ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот
Основно меню

Прием

Уважаеми родители на кандидат гимназисти, скъпи седмокласници!!!

Да изберете правилното учебно заведение за децата си е важна и отговорна стъпка. Ако искате те  да бъдат „в крак с тенденциите и търсенето“ на пазара на труда, да учат иновативни специалности, да развиват своя потенциал и възможности, то изборът на гимназия се оказва един от важните избори в живота на децата ви и на вас като родители!

Живеем във  време на дигитална революция и силен бум на съвременни технологии. Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с  ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учи в бързопроменящата се технологична и дигитализираща се работна среда в допълнение към знания, свързани с природните науки, технически, математически и ИТ компетентности. Има потребност от добре подготвени, знаещи и можещи специалисти в сферата на хранително-вкусовата промишленост и туризмът.