ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Колектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

1 Георги Генов Генов  
2 Тина Тодорова Шаралиева

 

3 Хилда Добрева Танчовска  
4 Наталия Павлова Иванова  
5 Александра Георгиева Царска - Демирева  
6 Атанас Стоянов Стоянов  
7 Веселинка Куртева Константинова  
8 Веселина Петкова Фитфова  
9 Виктория Петрова Гаджева  
10 Виолета Ганчева Гърдева  
11 Галина Маркова Каназирева  
12 Георги Димитров Иванов  
13 Гергана Димитрова Стойчева  
14 Гинка Тодорова Проданова  
15 Дарина Кирилова Татарлиева  
16 Дарина Николаева Колева - Бонева  
17 Деляна Кирова Червеняшка  
18 Дияна Атанасова Николова  
19 Дочка Николаева Станева-Джакова  
20 Елица Гошева Василева  
21 Елка Стоянова Новакова  
22 Живко Янков Маджев  
23 Златослава Николаева Балабанова  
24 Иван Витанов Стефанов  
25 Иванка Петкова Личева  
26 Иванка Тодорова Кличева-Върбанова  
27 Иглика Дончева Порязова  
28 Константин Пройчев Колев  
29 Красимир Методиев Димитров  
30 Крум Христов Недков  
31 Магдалина Манолова Андонова  
32 Маргарита Богданова Димитрова  
33 Мариета Стефанова Дърлянска - Андреева  
34 Мария Георгиева Стоянова  
35 Мария Канева Станкова  
36 Мария Стефанова Богданова   
37 Мая Бориславова Колева-Атанасова  
38 Милена Николова Христозова  
39 Милена Стефанова Шипкалиева  
40 Нели Стефанова Балиева  
41 Петя Михайлова Тодорова  
42 Петя Стоева Томанова  
43 Пламена Петрова Ненкова  
44 Радка Петрова Георгиева  
45 Светлана Игнатова Жутева  
46 Светлана Недкова Дъбенска  
47 Светлана Тодорова Георгиева  
48 Силвия Христова Караколева  
49 Симона Красимирова Краева  
50 Славка Николаева Токмакова  
51 Стайко Христов Илинов  
52 Стела Иванова Караганчева  
53  Наталия Павлова Иванова  
54 Стойка Кънчева Иванова  
55 Таня Тодорова Искрова   
56 Татяна Василева Иванова  
57 Теодора Георгиева Бакърджиева - Стойчева  
58 Тоня Христова Белезирева  
59 Тотка Ангелова Видолова - Пенчева  
60 Христина Атанасова Янева  
61 Христина Людмилова Кулинска-Тодорова  
62 Христина Цветанова Цонева - Дачева  
63 Христо Георгиев Демирев  
64 Цветана Савова Петканчева  
65 Цонка Иванова Иванова-Димова  
 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ

1  Донка Събева Геровска  
2 Албена Младенова Христова  
3 Ана Макавеева Недкова  
4 Венета Христова Гогова  
5 Вълка Иванова Христова  
6 Галя Петрова Николова  
7  Ганка Стоянова Сулева  
8 Денко Рачев Рачев  
9 Евгений Верчев Гавазов  
10 Йорданка Бинкова Русенова  
11 Костадин Атанасов Калайджиев  
12 Мария Тодорова Масленишка  
13 Надежда Петрова Неделева  
14 Нели Максимова Виденова  
15 Николина Димитрова Гавазова  
16 Петьо Манев Стоянов  
17 Петя Ангелова Родева  
18  Петя Танова Кривошиева  
19 Румен Христов Лазаров  
20 Сребра Василева Димитрова  
21 Стефка Пенчева Попова  
22 Христина Ганчева Минчева  
24 Христо Кирилов Дановски  
25 Янка Петрова Илинова  
     
1 Милена Стефанова Шипкалиева  
2 Венелин Константинов Константинов