ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Колектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

1

Георги Генов Генов  
2 Тина Тодорова Шаралиева

 

3 Хилда Добрева Танчовска  
4 Наталия Павлова Иванова  
5 Александра Георгиева Царска - Демирева  
6 Атанас Стоянов Стоянов  
7 Мария Красимирова Коклева  
8 Боряна Антониева Николова  
9 Веселинка Куртева Константинова  
10 Виктория Петрова Гаджева  
11 Виолета Ганчева Гърдева  
12 Галина Маркова Каназирева  
13 Георги Димитров Иванов  
14 Гергана Димитрова Стойчева  
15 Гинка Тодорова Проданова  
16 Дарина Кирилова Татарлиева  
17 Дарина Николаева Колева - Бонева  
18 Деляна Кирова Червеняшка  
19 Дияна Атанасова Николова  
20 Дочка Николаева Станева-Джакова  
21 Елица Гошева Василева  
22 Елка Стоянова Новакова  
23 Емил Красимиров Иванов  
24 Златослава Николаева Балабанова  
25 Иван Витанов Стефанов  
26 Иванка Петкова Личева  
27 Иванка Тодорова Кличева-Върбанова  
28 Иглика Дончева Порязова  
29 Константин Пройчев Колев  
30 Красимир Методиев Димитров  
31 Крум Христов Недков  
32 Магдалина Манолова Андонова  
33 Маргарита Богданова Димитрова  
34 Мариета Стефанова Дърлянска - Андреева  
35 Мария Георгиева Стоянова  
36 Мария Канева Станкова  
37 Мария Стефанова Богданова   
38 Мая Бориславова Колева-Атанасова  
39 Милена Николова Христозова  
40 Марияна Велева Василева  
41 Нели Стефанова Балиева  
42 Петя Михайлова Тодорова  
43 Петя Стоева Томанова  
44 Пламена Петрова Ненкова  
45 Радка Петрова Георгиева  
46 Светлана Игнатова Жутева  
47 Светлана Недкова Дъбенска  
48 Светлана Тодорова Георгиева  
49 Силвия Христова Караколева  
50 Симона Красимирова Краева  
51 Славка Николаева Токмакова  
52 Стайко Христов Илинов  
53 Стела Иванова Караганчева  
54 Силвия Христова Иванова  
55 Стойка Кънчева Иванова  
56 Таня Тодорова Искрова   
57 Татяна Василева Иванова  
58 Теодора Георгиева Бакърджиева - Стойчева  
59 Тоня Христова Белезирева  
60 Тотка Ангелова Видолова - Пенчева  
61 Христина Атанасова Янева  
62 Христина Людмилова Кулинска-Тодорова  
63 Христина Цветанова Цонева - Дачева  
64 Христо Георгиев Демирев  
65 Цветана Савова Петканчева  
66

Цонка Иванова Иванова-Димова

 

 

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ

1

Донка Събева Геровска  
2 Албена Младенова Христова  
3 Ана Макавеева Недкова  
4 Венета Христова Гогова  
5 Галя Петрова Николова  
6 Ганка Стоянова Сулева  
7 Денко Рачев Рачев  
8 Йорданка Бинкова Русенова  
9 Костадин Атанасов Калайджиев  
10 Мария Тодорова Масленишка  
11 Калина Божидарова Червенкова  
12 Нели Максимова Виденова  
13 Николина Димитрова Гавазова  
14 Петьо Манев Стоянов  
15 Петя Ангелова Родева  
16 Петя Танова Кривошиева  
17 Румен Христов Лазаров  
18 Сребра Василева Димитрова  
19 Стефка Пенчева Попова  
20 Христина Ганчева Минчева  
21 Христо Кирилов Дановски  
22 Янка Петрова Илинова