ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Обучение на педагогическите специалисти "Учене чрез преживяване"

На 09 и 10.06.2022 г.  от 13:30ч. до 17:30ч. в  ПГ "Ген. Вл. Заимов" Сопот, ще се проведе обучение на тема "Учене чрез преживяване".

В рамките на 8 учебни часа присъствено и 8 часа дистанционно.

Обучението е заложено в плана за квалификационна дейност за учебната 2021/2022  година.

Обучителна организация "АПИС".

Отговорник - ЗДАСД Наталия Иванова.